Runy są najstarszym europejskim pismem. Wg legendy podarował je ludziom bóg Odyn. Alfabet runiczny, czyli Futhark (nazwany tak od pierwszych 6 run: f-u-th-a-r -k) zawiera 24 runiczne litery-znaki + runę pusta, albo białą (choć niektórzy jej nie uwzględniają).Futhark nie jest alfabetem, którym napisana została literatura, jest za to alfabetem, którym możesz napisać własną opowieść życia, jeśli tylko pragnie sz rozwijać się i nad sobą pracować.Aby odkryć runy dla siebie musisz odejść od go towych szablonów i schematów, wg których dotąd myślałeś i które wyznaczały ści eżki twojego życia. Musisz zmierzyć się z tym, co nieznane. Same słowo "run" ozna cza 'tajemnicę' albo 'sekret'.Legenda mówi, że runy zstąpiły z nieba do świadomoś ci Odyna, gdy ten wisiał na kosmicznym drzewie w mistycznym

zobacz więcej...


Runa Nazwa Znaczenie runy Potencjał jaki runa ze sobą niesie
Fehu posiadanie, powodzenie, bogactwo hojność
Uruz moc, zdrowie, nieograniczony potencjał i możliwości, siła przetrwania wytrzymałość

zobacz więcej...