Runy są najstarszym europejskim pismem. Wg legendy podarował je ludziom bóg Odyn.

Alfabet runiczny, czyli Futhark (nazwany tak od pierwszych 6 run: f-u-th-a-r-k) zawiera 24 runiczne litery-znaki + runę pusta, albo białą (choć niektórzy jej nie uwzględniają).

Futhark nie jest alfabetem, którym napisana została literatura, jest za to alfabetem, którym możesz napisać własną opowieść życia, jeśli tylko pragniesz rozwijać się i nad sobą pracować.

Aby odkryć runy dla siebie musisz odejść od gotowych szablonów i schematów, wg których dotąd myślałeś i które wyznaczały ścieżki twojego życia. Musisz zmierzyć się z tym, co nieznane.

Same słowo "run" oznacza 'tajemnicę' albo 'sekret'.

Legenda mówi, że runy zstąpiły z nieba do świadomości Odyna, gdy ten wisiał na kosmicznym drzewie w mistycznym stanie. Zstąpiły pionowym szlakiem spajającym niebo i ziemię wg ezoterycznej zasady "jak na górze tak i na dole, a zasada ta dobrze znana jest wszystkim badającym nauki tajemne. Runy nie są, więc owocem intelektualnych dociekań, a proces poznania ich ma wszelkie znamiona oświecenia, kiedy to człowiek wykracza poza granice znanego mu ja.

Runy układają się w pierwotny kosmiczny alfabet. Wyrażają związek człowieka z wszechświatem. Związek, który człowiek odnajduje poprzez ZNAK. Bo właśnie runy to bardzo silne energetyczne znaki. Przemawiając do naszej nieświadomości, potrafią uwolnić stamtąd niezwykle potężne siły, które pokierowane przez skupiony na celu umysł, w wprost niewiarygodny sposób odmienią twoje życie.