SRYPTY RUNIECZNE

Każde słowo zapisane runami posiada silny, energetyczny wydźwięk. Siła ta przenosi się na przedmiot lub istotę, którą to słowo nazywa bądź określa. Więc jeśli chcesz wzmocnić i ochronić coś w swoim życiu; rodzinę, firmę, dom, samochód, to napisz tego nazwę runami. Właściwy skrypt runiczny jest niczym innym jak zapisaniem zaklęcia/ życzenia runami. Zapis ten ma wszystkie właściwości talizmanu. Skrypt taki może być ogólny, czyli sytuacyjny lub imienny, tzn. zawierający imię osoby i tym samym przeznaczony tylko dla niej. Jeśli potrzebujemy by skrypt działał dłużej warto wykonać go na nieco trwalszym nośniku. Nośnik ten zawsze należy najpierw przygotować, ładując w odpowiedni sposób energią.

PRZYKŁADY SKRYPTóW

Uwaga:w miejsca wykropkowane należy wstawić runami imię osoby, dla której skrypt jest przeznaczony.

......

jest to skrypt na schudnięcie

.......

zaklęcie przyciągające szczęście w miłości

szczęście i harmonia w istniejącym już związku partnerskim

.......

odzyskanie długu

ułatwia znalezienie dobrze płatnej pracy

wspomaga osiąganie sukcesów w nauce

chroni dzieci

dodaje śmiałości i odwagi

wzmacnia przyjaźń i poprawia relacje między ludzkie